Diabetes en de huid

Het is vandaag Wereld Diabetes Dag, een moment waarop we dieper ingaan op de effecten van diabetes en de huid.

Diabetes mellitus, een chronische aandoening die het vermogen van het lichaam om bloedsuiker effectief te reguleren aantast, heeft verregaande gevolgen voor verschillende organen en systemen. Een van de minder belichte aspecten van diabetes is de impact ervan op de huid. De huid, ons grootste orgaan, fungeert als een indicator voor de algehele gezondheid, en bij diabetes kunnen zich diverse huidaandoeningen ontwikkelen als gevolg van de complexe interacties tussen bloedsuiker, zenuwstelsel, en immuunsysteem.

Wat is diabetes?

Diabetes wordt in de volksmond vaak suikerziekte genoemd. Het is een ziekte waarbij het lichaam het suiker dat zich in het bloed bevindt, niet meer in evenwicht kan houden. Dat komt doordat het lichaam te weinig van het hormoon insuline heeft of niet meer goed reageert op het hormoon. Ook kan het voorkomen dat er helemaal geen geen insuline meer gemaakt wordt door het lichaam. Insuline zorgt voor de opslag van glucose (suiker) vanuit het bloed en heeft daarmee invloed op de balans van de bloedsuikerspiegel.

Wil jij meer weten over wat diabetes is, welke type diabetes er onderscheiden worden en wat de gevolgen kunnen zijn? Lees dan de informatie op het diabetes fonds!

Diabetes en de huid

Diabetes kan verschillende lichamelijke complicaties veroorzaken. Zo ook complicaties aan de huid. Hieronder geven we aan hoe diabetes en de huid op elkaar kunnen werken.

1. Vertraagde Wondgenezing en Neuropathie:

Mensen met diabetes ervaren vaak vertraagde wondgenezing, wat kan leiden tot ernstige complicaties. Dit fenomeen is deels te wijten aan verminderde bloedcirculatie en beschadigde zenuwen, bekend als neuropathie. De verminderde bloedtoevoer belemmert de aanvoer van voedingsstoffen en zuurstof naar de wond, terwijl neuropathie het vermogen van het lichaam om signalen van pijn en infectie te herkennen vermindert. Deze combinatie kan leiden tot langdurige zweren en een verhoogd risico op infecties.

2. Huidaandoeningen geassocieerd met Diabetes:

Diverse huidaandoeningen worden vaak geassocieerd met diabetes. Atheromateuze cysten, gevuld met talg, en xanthelasma, gele bultjes rond de ogen, zijn indicatoren die in sommige gevallen wijzen op een onderliggende diabetes. Necrobiosis lipoidica diabeticorum, gekenmerkt door rode, gezwollen plekken, en diabetische dermopathie, kleine bruine plekken op de schenen, kunnen ook voorkomen.

3. Infecties en immunocompromis:

Het verhoogde risico op huidinfecties bij diabetespatiënten is een gevolg van zowel een verzwakte immuunrespons als de bevorderende omgeving voor bacteriën en schimmels gecreëerd door verhoogde bloedsuikerspiegels. Schimmelinfecties zijn veelvoorkomende aandoeningen. Een goede persoonlijke hygiëne en regelmatige controle van de huid zijn cruciaal om dergelijke infecties vroegtijdig te detecteren en te behandelen.

4. Jeukende Huid en Donkere Veranderingen:

Een droge huid en jeuk zijn veelvoorkomende klachten bij diabetes. Daarnaast kunnen veranderingen in de huidskleur, zoals acanthosis nigricans, optreden. Deze aandoening, gekenmerkt door donkere en verdikte huid in plooien en plooien, is geassocieerd met insulineresistentie.

Huidkenmerken bij diabetes

Lipodystrofie: spuitplekken

Door het spuiten van insuline kunnen spuitplekken ontstaan. Het onderhuids vetweefsel wordt dan aangetast. Het vet kan verdwijnen (lipoatrofie) of het weefsel verdikt (lipohypertrofie). Je kunt lipodystrofie voorkomen door steeds op een andere plek insuline te spuiten.

Suikerplekken op de huid

Bekend zijn de ‘suikerplekken’: ovale rode plekken van een halve tot 1 centimeter, die vooral op de scheenbenen zitten. Ze kunnen gaan schilferen en verdwijnen daarna. Soms blijft er dan een bruine vlek zitten. Waarschijnlijk ontstaan suikerplekken doordat kleine bloedvaatjes op den duur worden beschadigd door diabetes.

© Copyright 2024 Bipharma | Website door Nextlead