Financial administration

Wanneer u kiest voor 3PL+ van Bipharma dan verzorgen wij op een éénduidige manier het vastleggen en verzamelen van uw verkoopgegevens. Kortom een stukje van ‘het papierwerk van uw bedrijf’ en een onderdeel van uw volledige administratie.

De administratie omvat niet alleen een actuele stand van uw artikelenvoorraad. Wij administreren de uitstaande order, factureren de geleverde orders en beheren de debiteuren administratie.  Door deze gegevens op gestructureerde wijze op te slaan en te bewaren, zijn de data achteraf eenvoudig toegankelijk en inzichtelijk voor u.

Wij verzorgen zo een deel van uw financiële administratie: het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van financiële gegevens ten behoeve van het besturen, functioneren en beheersen van uw verkoopapparaat en de verantwoording daarover.

Als klant krijgt u een eigen administratie (‘Chinese walls’) binnen ons ERP systeem, zodat verwisseling met andere 3PL+ klanten wordt uitgesloten en we met u geautomatiseerde overzichten m.b.t. voorraad, verkopen, enz. kunnen uitwisselen.

Boekhoud klappers

Boekhouding versus administratie

De termen financiële administratie, boekhouding en administratie worden vaak door elkaar gebruikt. Boekhouding is een onderdeel van de administratie. In de boekhouding staan alle financiële informatie, zoals de inkomsten en uitgaven van het bedrijf. De administratie is dus breder. De financiële administratie hetzelfde als de boekhouding. En een deel van die boekhouding beheersen wij voor u binnen onze 3PL+ dienstverlening.

Bij Third Party Logistics (3PL) worden standaard de transportactiviteiten en opslagfaciliteiten georganiseerd. De productorders en facturatie blijven normaliter in het beheer van de opdrachtgever. Bij Bipharma kunnen wij ook dit voor u verzorgen. Vandaar de ‘plus’ in onze dienstverlening: 3PL+ van Bipharma.

De financiële administratie is om meerdere redenen belangrijk. In deze administratie is terug te vinden wat de actuele voorraadwaarde is, wanneer welke verkopen zijn gerealiseerd, wanneer deze zijn gefactureerd en wat de debiteurenstand is. Voor een deel administreren en beheren wij dus de inkomsten van uw bedrijf.  Samenvattend moet de financiële administratie inzicht verschaffen in de financiële situatie van uw onderneming. Om zaken te verantwoorden, met het doel de onderneming zo goed mogelijk te laten functioneren.

© Copyright 2024 Bipharma | Website door Nextlead