Sales en marketing

Al jaren voert Bipharma het distributeurschap voor producten van derden. Onze focus ligt van oorsprong op (topische) dermatologie en diagnosticum; ‘screening’ op allergische contactdermatitis. Onderdeel van de samenwerking met Bipharma is dat wij tevens de verantwoordelijkheid van de marketing- en salesactiviteiten voor uw (genees)middelen over kunnen nemen. Dit geldt niet alleen als u nog geen vertegenwoordiging heeft in Nederlands en/of België. Ook als Nederlandse ondernemingen zonder eigen marketing- en/of salesorganisatie vindt u in Bipharma een partner.
Als distributeur koopt Bipharma de producten in bij u als leverancier. De marketing- en salesactiviteiten worden uitgevoerd voor rekening en risico van Bipharma. Er is dus weliswaar geen sprake van intellectuele eigendom, maar vanuit het bedrijfsbelang wordt er met de producten omgegaan als waren het onze ‘eigen’ producten. Het spreekt vanzelf dat een dergelijke samenwerkingsovereenkomsten uitsluitend voor een minimale periode van 3-5 jaar wordt aangegaan.
Omdat we beschikken over alle licenties, kunnen we een Distributeurschap aangaan voor àl uw farmaceutische en/of diagnostische producten. Bovendien beschikken we over ons eigen magazijn en oefenen wij zelf de groothandelsfunctie uit, zodat er technisch gezien geen enkele belemmering is om leveringen aan welk type klant dan ook (mits deze in bezit is van de vereiste licenties) te kunnen uitvoeren.
Bent u met uw (farmaceutische) onderneming gevestigd in het buitenland en wilt u uw producten ook in Nederland en/of België op de markt brengen, maar hebt u ter plaatse geen eigen marketing- en salesorganisatie? Bipharma is een farmaceutische onderneming die beschikt over alle licenties, naast een marketing- en salesapparaat. Onze sales mensen zijn actief op een groot deel van de intramurale en extramurale markt. Ook voor uw producten kunnen wij ons netwerk aan relaties inzetten.

Ondersteunende activiteiten

Zoals gezegd kan Bipharma als distributeur naast logistieke taken ook marketing- en salesactiviteiten uitvoeren om de producten die we voor u distribueren te promoten en te verkopen. Enkele van deze activiteiten zijn:

  • Marktonderzoek en concurrentieanalyse om inzicht te krijgen in de behoeften en voorkeuren van uw klanten. Ze kunnen wij markttrends volgen, consumentengedrag analyseren en feedback verzamelen om de marketing- en verkoopstrategieën af te stemmen op de marktvraag.
  • Productpromotie om de bekendheid van uw producten te vergroten. Denk daarbij aan het verzorgen van brochures, (online) advertenties en point-of-sale materiaal, het optimaliseren van de website voor zoekmachines (SEO), het off- en online genereren van leads en het beheren van sociale media-accounts.
  • Verkoopondersteuning door training en opleiding te geven aan de professie om hen te helpen het product beter te begrijpen en effectief in te zetten. Maar ook het verstrekken van samples, dan wel demonstratieproducten om de opstart van de ‘verkoop’ te vergemakkelijken.
  • Prijsstrategieën ontwikkelen in overleg met u als product eigenaar zodat er concurrerende prijzen worden vastgesteld en de marge wordt bewaakt. Daarnaast houden we de voorraadniveaus bij, zorgen we voor een tijdige bevoorrading om aan de vraag van de klant te kunnen blijven voldoen.
  • Customer service beantwoordt de vragen van klanten, biedt waar nodig technische ondersteuning en handelt eventuele klachten of problemen af. Hiermee werken we aan de klantwaardering en positieve merkervaring.

Welke activiteiten wij voor u gaan verzorgen maakt onderdeel uit van de overeenkomst die we sluiten. In de samenwerking streven wij naar duidelijke communicatie om zo de marketing- en verkoopinspanningen effectief te coördineren.

© Copyright 2024 Bipharma | Website door Nextlead