Inlicencing

Wellicht kiest u vanuit strategisch oogpunt voor het in licentie geven van uw farmaceutisch product. In plaats van het aangaan van een distributieovereenkomst. Ook in dat geval praten wij vanuit Bipharma graag met u verder.

“Inlicensing verwijst naar het proces waarbij een bedrijf of organisatie een extern product, technologie, patent, merknaam of ander intellectueel eigendom (IE) in licentie neemt van een andere partij. Het houdt in dat het bedrijf toestemming krijgt om het intellectuele eigendom van een andere partij te gebruiken in zijn eigen activiteiten, producten of diensten.”

Wat ons betreft zijn de belangrijkste verschillen tussen een distributieovereenkomst en een licentieovereenkomst om te beginnen het doel van de overeenkomst. Een distributieovereenkomst regelt de verkoop en distributie door ons, van uw fysieke producten naar een eindklant of tussenpersoon. Het richt zich verder op de, door ons te nemen marketing- en verkoopactiviteiten, ten behoeve van – al dan niet samen – gedefinieerde distributiekanalen. In een licentieovereenkomst geeft u Bipharma als licentienemer, toestemming gebruik te maken van uw intellectueel eigendom; u geeft het recht op reproductie, distributie of sublicentie. De focus ligt dus niet zozeer op de fysieke distributie van uw producten.

Distributieovereenkomst versus inlicencing

Een distributieovereenkomst legt de nadruk op de sales- en distributieaspecten, zoals voorraadbeheer, prijsstelling, verkoopvoorwaarden en marketingondersteuning. Een licentieovereenkomst legt daarentegen de nadruk op de gebruiksrechten van het intellectuele eigendom, zoals duur van de overeenkomst, vergoedingen en territoriale beperkingen. Waarbij in een distributieovereenkomst u als leverancier over het algemeen eigenaar blijft van de producten totdat ze worden verkocht aan de eindklant; Bipharma handelt namens u als leverancier. In een licentieovereenkomst blijft u als licentiegever eigenaar van het intellectuele eigendom, terwijl Bipharma de licentienemer slechts een gebruiksrecht krijgt.

Zoals gezegd zijn wij als Bipharma naast het aangaan van distributieovereenkomsten ook geïnteresseerd in het afsluiten van een licentieovereenkomst als de licentie ons de mogelijkheid biedt ons portfolio uit te breiden. Ons doel is het completeren van ons aanbod producten voor de farmaceutische markt, zowel intramuraal als extramuraal, al dan niet gericht op de eindgebruiker, de patiënt of consument met een product specifieke zorgvraag. Onze focus ligt van oorsprong op (topische) dermatologie en diagnosticum; ‘screening’ op allergische contactdermatitis.

© Copyright 2024 Bipharma | Website door Nextlead