Wilt u met uw farmaceutische onderneming producten in Nederland en/of België op de markt brengen en heeft u geen eigen marketing- en salesorganisatie? Bipharma beschikt over alle licenties en de mogelijkheid om naast de distributie ook de marketing & sales van uw producten uit te voeren! Kom meer te weten over Bipharma als distributeur van uw producten. Een distributeurschap of distributieschap is een zakelijke overeenkomst tussen u als leverancier en ons Bipharma als distributeur. Het houdt in dat wij uw (farmaceutische) producten mogen verkopen en distribueren aan de eindklant of andere tussenpersoon, meestal binnen een specifiek geografisch gebied.
Bipharma kiest daarbij voor Nederland en België omdat daar onze expertise ligt. Als distributeur krijgen wij, wanneer we een samenwerking aangaan, het recht om uw farma gerelateerde producten te verkopen en te distribueren. Wij bepalen hierbij via welk distributiekanaal uw producten worden verkocht. Tot onze verantwoordelijkheid horen het opslaan, promoten, en verkopen (in sommige gevallen het onderhouden) van uw producten. Het distribiteurschap heeft voor ons beiden voordelen. U profiteert van onze reeds bestaande afzetmarkt. Ons voordeel is het completeren van ons aanbod producten voor de farmaceutische markt, zowel intramuraal als extramuraal, al dan niet gericht op de eindgebruiker, de patiënt of consument met een product specifieke zorgvraag.

De voordelen van samenwerken met Bipharma als distributeur:

1.         wij hebben veel kennis van de lokale markt
2.         nemen het bedrijfsrisico voor het afgesproken territorium van u over
3.         u heeft veel vrijheid bij het maken van afspraken in de distributieovereenkomst
4.         bent ons geen goodwill verschuldigd (bij het einde van de overeenkomst)
5.         zorgt voor kostenbesparing (personeel, opslag, administratie)

Het distribiteurschap wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst, waarin zaken als territoriale beperkingen, verkoopvoorwaarden, prijsstelling, marketingondersteuning, garanties en andere relevante aspecten van onze samenwerking aan bod komen. Omdat Bipharma kiest voor duurzame relaties, gaat onze voorkeur uit naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Omdat het vermarkten van (nieuwe) producten niet van de één op de andere dag gerealiseerd kan worden, kiezen wij voor een minimale periode van 3-5 jaar. 

Onze focus ligt van oorsprong op (topische) dermatologie en diagnosticum; ‘screening’ op allergische contactdermatitis. Onderdeel van de samenwerking met Bipharma is dat wij tevens de verantwoordelijkheid van de marketing- en salesactiviteiten voor uw (genees)middelen over kunnen nemen. Dit geldt niet alleen als u nog geen vertegenwoordiging heeft in Nederlands en/of België. Ook als Nederlandse ondernemingen zonder eigen marketing- en/of salesorganisatie vindt u in Bipharma een partner.

Distributeur versus handelsagent

U schakelt een handelsagent of distributeur in omdat zij beschikken over kennis van de lokale markt, een actief klantenbestand en de mogelijkheid bieden de marketing en verkoop voor u in te vullen. Het voordeel is een snelle(re) marktpenetratie zonder te hoeven investeren in marketing-/salesactiviteiten en extra personeel.

Voordeel van een samenwerking met Bipharma als distributeur is dat wij handelen voor eigen rekening en risico. Wij houden voorraad aan en zijn eigenaar van de goederen. Wij bepalen de prijs en marktstrategie, zijn verantwoordelijk voor onze eigen winstmarge en factureren.

Een handelsagent handelt namens u. Maar heeft daarmee ook minder vrijheid. U zit als het ware in de drivers seat. Een agent is niet voorraadhoudend, noch eigenaar van de goederen, maar bemiddelt alleen. Een agent ontvangt commissie over alle verkopen. U levert rechtstreeks aan je klant, factureert aan de klant en loopt daarmee het debiteurenrisico. Voordeel is dat u de afnemers kent en met hen in nauw contact staat, wat de mogelijkheid biedt een relatie op te bouwen.

De juiste leverancier vinden kost tijd. De keuze wordt niet snel gemaakt, dat weten wij uit ervaring. Vertrouwen is de basis en ruime ervaring een pré. Wellicht helpen de volgende vragen u in uw besluitvorming om voor Bipharma te kiezen.

  1. Stel een wensenlijst op van uw ideale leverancier, bijvoorbeeld ten aanzien van waardering vanuit de markt (imago), betrouwbaarheid, opslagcapaciteit, marketing-, salesondersteuning en customer service.
  2. De geografische afstand tot de afzetmarkt bepaalt voor een deel de levertijd van uw product.
  3. Spreken onze mensen uw taal en die van de klant.
  4. Persoonlijke relaties en cultuurkennis van het land komen van pas bij onderhandelingen met afnemers
  5. Met wie binnen ons bedrijf gaat u onderhandelen en is dit ook de persoon die de beslissingen mag nemen binnen ons bedrijf.
© Copyright 2024 Bipharma | Website door Nextlead