Niet alleen GDP, maar ook GMP.

Vanuit haar ervaring met (eigen) productie heeft Bipharma altijd haar GMP licentie overeind gehouden. En op basis van die licentie is het mogelijk om in eigen huis onder geconditioneerde omstandigheden door getrainde medewerkers een aantal verpakkings- c.q. ompakactiviteiten te laten uitvoeren. Heel flexibel dus en het zorgt voor tijd- en kostenbesparing, alleen al omdat producten niet aan inefficiënte en onnodige transportbewegingen blootgesteld hoeven te worden.

Kan dit ook voor ù interessant zijn? Vraag om een afspraak of neem hier contact met ons op voor de Warehousing van ùw producten.