Warehousing.

Onder Warehousing verstaan we bij Bipharma alle diensten die wij verrichten rondom de producten die onze klanten aan ons hebben toevertrouwd.En dat kan heel beperkt zijn, maar ook behoorlijk omvangrijk …

En omdat we beschikken over alle licenties, kunnen we deze diensten verlenen voor àl uw farmaceutische en/of diagnostische producten.

Ieder van onze klanten voor Warehousing krijgt een eigen administratie (‘Chinese walls’) binnen ons ERP systeem, zodat verwisselingen worden uitgesloten èn zodat er 1:1 geautomatiseerde overzichten m.b.t. voorraad, verkopen, enz. kunnen worden uitgewisseld.

De diensten binnen Warehousing omvatten een palet aan mogelijkheden:

  • Opslag (ambient, koel en opiumwet)
  • Inslag en vrijgifte voor distributie (GDP)
  • Orderontvangst en -invoer
  • Order picking en verzending
  • Facturering
  • Debiteurenbeheer
  • Ompak (GMP)


Voorraadbeheer laten we over het algemeen over aan uw eigen organisatie, maar in overleg valt daar een mouw aan te passen. Ook qua tarifering kennen wij een grote mate van flexibiliteit die (mede) afhankelijk is van de omvang en aard van de dienstverlening.

Hebt u een onderneming, maar geen eigen magazijn(personeel) en/of orderverwerking? Bipharma is een farmaceutische onderneming die beschikt over alle licenties en die binnen haar prachtige locatie ook diensten verleent in het kader van opslag en aanverwante activiteiten van/voor farmaceutische, diagnostische en/of aanverwante producten. Wij zijn u graag van dienst voor uw Warehousing en logistiek. Bent u met uw (farmaceutische) onderneming gevestigd in het buitenland en wilt u uw producten ook in Nederland of in de Benelux op de markt brengen? Bekijk dan hoe Bipharma het Distributeurschap voor uw producten kan invullen als u ter plaatse geen eigen marketing- en salesorganisatie hebt.

Vraag hier om nadere informatie, of om een offerte voor de Warehousing van ùw producten.

Een referentie van een van onze (langjarige) distributieklanten kan vanzelfsprekend eveneens worden aangevraagd.

“… best audit I ever experienced …”