Geschiedenis.

Op 7 oktober 1946 nemen het toenmalige ACF en Brocades-Stheeman het initiatief om hun buitenlandse agenturen onder te brengen in een gezamenlijke onderneming. Er ontstaat een nieuw en onafhankelijk geneesmiddelenimportbedrijf: NV Bipharma. Kort na de oorlog is de onderneming nog sterk gebonden aan een veelheid van beperkende overheidsmaatregelen. Via gestage groei bevestigt Bipharma echter al snel haar bestaansrecht.

Een periode van flinke groei
In de jaren vijftig en zestig worden tal van nieuwe geneesmiddelen ontwikkeld voor een steeds groeiende markt. Bijkomend voordeel zijn de aanpassingen in de Nederlandse regelgeving die de aanschaf van medicijnen voor iedereen bereikbaar maken. Apothekers accepteren het feit dat ze niet meer in staat zijn om alle geneesmiddelen zelf te vervaardigen. Dit vereenvoudigt de verkoop van spécialités aanzienlijk. Bipharma ontwikkelt zich snel op dit terrein.

Naast verkoop ook registratie
De farmaceutische industrie groeit en bloeit, maar tegen het einde van de jaren zestig worden er steeds vaker bezorgde geluiden gehoord. Doordat het gebruik van medicijnen flink is toegenomen, worden ook bijwerkingen duidelijker. Dit resulteert in een kritischer opstelling ten opzichte van de werking en bijwerking van geneesmiddelen en strengere eisen voor toelating tot de markt. Er ontstaat een nieuwe taak voor importeurs zoals Bipharma. Naast de verkoop gaat de onderneming ook de registratie verzorgen van geneesmiddelen die ze in Nederland op de markt brengt.

Woelige tijden 
Een vernieuwd Bipharma krijgt vorm vanaf 1989. In dat jaar trekt Gist-Brocades zich terug uit Brocacef en wordt ACF voor 100% eigenaar van de Brocacef-holding, dus ook van Bipharma. Het is een woelige tijd voor de onderneming. Oude relaties slaan nieuwe wegen in en na het openstellen van de Europese grenzen gaan veel fabrikanten zelf hun producten binnen Europa distribueren.

Een nieuw, sterk en zelfstandig Bipharma
Begin jaren ’90 wordt er hard gewerkt aan een slagvaardige organisatie met een nieuw assortiment. Een begin wordt gemaakt aan de introductie van eigen producten. Bipharma slaagt erin op basis van een eigentijdse marketingstrategie haar bestaansrecht te bewijzen en haar positie in de markt te bestendigen.
In 1995 vindt een management buy-out plaats, zodat het bedrijf een jaar later als een volledig zelfstandige onderneming haar vijftigjarige jubileum viert.
Een nieuwe eigenaar-directeur zorgt vanaf 2000 voor de succesvolle heroriëntatie en focus op dermatologie en injectiepreparaten. Vanaf 2008 zijn de diagnostische producten van Bipharma ondergebracht in het overgenomen Clindia Benelux. En via de Belgische N.V. van Bipharma worden sinds 2013 de immunologische testproducten voor de succesvolle (dikke)darmkanker screeningsprogramma’s in Vlaanderen, Wallonië en Luxemburg geleverd.
De logistieke diensten die Bipharma aanvankelijk als bijproduct van de overmaat aan magazijncapaciteit al in Weesp verleende, worden verder geprofessionaliseerd door de verhuizing eind 2010 naar het nieuwe bedrijfspand in Almere en vormen sinds die tijd een belangwekkend onderdeel van de bedrijfsactiviteiten. 

De jeugdige 75-plusser
Bipharma is sinds haar verplaatsing naar Almere nog altijd zelfstandig en vastberaden ‘te werken aan een gezonde toekomst’. Overtuigd van het belang van intellectuele eigendom, wordt gewerkt aan uitbreiding van het assortiment in een richting die nieuw is, maar vanuit Bipharma’s historie toch ook weer niet. Dat is natuurlijk ook niet vreemd als je de 75 jaar inmiddels alweer gepasseerd bent en door vele farmaceutische wateren gewassen …

Care is more than a product!