Ibaril -> Desoximetason Bipharma

10-07-2018
Ibaril -> Desoximetason Bipharma

In verband met een tech transfer zijn er wijzigingen en updates aangebracht in het dossier van Ibaril. Daarbij is ons gevraagd om ook de naam te wijzigen vanwege verwarring met andere presentaties van het product elders in de wereld die ook onder de naam Ibaril worden vermarkt. De nieuwe naam van Ibaril wordt: Desoximetason Bipharma.
Bij het indienen van de wijziging is er een vertraging opgetreden, waardoor we nu geconfronteerd gaan worden met een out of stock situatie. Al met al een situatie die wij zelf ook heel vervelend vinden, maar wij zijn gebonden aan de regelgeving in dezen. We verwachten Desoximetason Bipharma uiterlijk in week 36 te kunnen leveren. Voor actueel nieuws omtrent levering of alternatieven kunt u kijken op www.farmanco.nl.