Distributeurschap.

Zoals uit de geschiedenis van Bipharma duidelijk wordt, heeft het Distributeurschap – de agenturen – de basis gevormd voor de oprichting van onze onderneming.

En hoewel er vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw binnen Bipharma een strategisch belang wordt toegekend aan het verwerven van ‘eigen’ producten is er door alle jaren heen bij Bipharma in meer of mindere mate sprake van distributeurschap voor producten van derden. Tot op de dag van vandaag en zeer succesvol!

Een distributeurschap nemen, betekent dat Bipharma de marketing & sales uitvoert van een (aantal producten van een) onderneming die nog niet op de Nederlandse/Benelux markt vertegenwoordigd is, of bijv. van een Nederlandse onderneming die geen eigen salesorganisatie heeft. En dat kan op verschillende manieren.

Het is dan ook niet voor niets dat het woord ‘eigen’ in de eerste alinea tussen aanhalingstekens staat. In de huidige distributeurschappen nl., koopt Bipharma de producten in bij de leverancier die de distributie verleent. Marketing & sales worden uitgevoerd voor rekening en risico van Bipharma. Er is dus weliswaar geen sprake van intellectuele eigendom, maar vanuit het bedrijfsbelang wordt er met de producten omgegaan als waren het ‘eigen’ producten. Het spreekt vanzelf dat dergelijke samenwerkingsovereenkomsten uitsluitend voor de lange termijn worden aangegaan.

Andere vormen van distributeurschap zijn uiteraard bespreekbaar.

Omdat we beschikken over alle licenties, kunnen we een Distributeurschap aangaan voor àl uw farmaceutische en/of diagnostische producten. Bovendien beschikken we over ons eigen magazijn en oefenen wij zelf de groothandelsfunctie uit, zodat er technisch gezien geen enkele belemmering is om leveringen aan welk type klant dan ook (mits deze in bezit is van de vereiste licenties) te kunnen uitvoeren.

Onze focus ligt enerzijds op de (topische) dermatologie. Een bijzondere markt, waarin wij – tegen de neerwaartse trend in – al jaren een groei laten zien in de afzet van onze receptplichtige geneesmiddelen.
Anderzijds vertegenwoordigen wij alweer meer dan 15 jaar een bijzonder diagnosticum van SmartPractice, dat kan worden ingezet als ‘screeningsinstrument’ op allergische contactdermatitis.

Vanuit onze kennisgeoriënteerde basis en benadering, kunnen wij echter ook vrij snel inspelen op andere therapeutische vakgebieden.

Bent u met uw (farmaceutische) onderneming gevestigd in het buitenland en wilt u uw producten ook in Nederland of in de Benelux op de markt brengen, maar hebt u ter plaatse geen eigen marketing- en salesorganisatie? Bipharma is een farmaceutische onderneming die beschikt over alle licenties en die – bijv. via een Distributeurschap – ook de mogelijkheid heeft om de marketing & sales van uw producten op zich te nemen.

Zoekt u uitsluitend naar opslag en aanverwante logistieke activiteiten van/voor farmaceutische, diagnostische en/of aanverwante producten? Bekijk dan hoe Bipharma de Warehousing voor uw producten kan invullen als u niet beschikt over (een) eigen magazijn(personeel) en/of orderverwerking.

Vraag hier om contact met betrekking tot het Distributeurschap van ùw producten.

Een referentie van een van onze (langjarige) principalen kan vanzelfsprekend eveneens worden aangevraagd.