COVID-19 IgG / IgM sneltest BIOZEK

07-05-2020
COVID-19 IgG / IgM sneltest BIOZEK

In vervolg op het nieuwsbericht in Dagblad Trouw:

Persverklaring
Apeldoorn, 7 Mei 2020

Validatie en betrouwbaarheid van COVID-19 sneltest BIOZEK

De validatie en algehele specificiteit van de Biozek sneltest geeft een resultaat  voor IgG 98% en voor IgM 96%, hetgeen zeer acceptabel is. Momenteel worden er een aantal onafhankelijke, nadere evaluaties gedaan in diverse microbiologische laboratoria, waaronder in het Amsterdam UMC. Voorlopige resultaten laten een vergelijkbare specificiteit zien. Van groot belang is om uitvoerig naar de sensitiviteit van de test te kijken, met name vanwege zorgen in het veld over de hoogte van de antilichaam response na zeer milde infecties. Hierover zijn nog weinig data beschikbaar, grotendeels omdat wereldwijd relatief weinig monsters beschikbaar zijn van patiënten met milde infecties. Inzek is blij met het aanvullende validatieonderzoek en hoopt dat de resultaten hiervan spoedig worden gepubliceerd.

Inzek wil een bijdrage leveren aan het COVID-19 probleem en is een gerespecteerde onderneming in point-of-care testen. Inzek weerspreekt de kritiek in dagblad Trouw, die onterecht is en getuigt van slechte en onzorgvuldige journalistiek.

Inzek en haar partner Clindia/Bipharma betreuren zeer dat zij op onterechte wijze worden beschuldigd van het op de markt brengen van een onbetrouwbare test, zonder concrete data om deze beschuldiging te staven. Het in Trouw van dinsdag 5 mei jl. gepubliceerde artikel is tot stand gekomen zonder degelijk inhoudelijk onderzoek en het is niet gebaseerd op feiten. Platform Investico en dagblad Trouw hebben onvoldoende onderzoek gedaan naar het Biozek product en zij hebben de suggestieve mening van Marien de Jonge PhD van Radboud UMC gevolgd. De Jonge heeft zelf géén onderzoek verricht, de test niet persoonlijk bekeken en geen data verzameld. Platform Investico en Trouw hebbenbovendien geen gehoor gegeven aan de verwijzing van Inzek naar het lopende onderzoek van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum.

Het is daarenboven zeer kwalijk te noemen dat de twee studies waar het artikel aan refereert, helemaal niet gaan over de Biozek test. Het betreft een geheel andere Covid-19 sneltest die klaarblijkelijk gemakshalve over één kam wordt geschoren met de Biozek test. Dit is een zeer onzorgvuldige gang van zaken, temeer omdat de kwaliteit van sneltesten per fabrikant uiteraard enorm kan variëren.

De Biozek sneltest is CE gecertificeerd. Navraag naar genoemde registratie, de gevoerde procedure en toestemming van de Inspectie voor medische hulpmiddelen is door Investico ten onrechte achterwege gelaten en wordt niet in het artikel genoemd.

Inzek en haar partner hebben een raadsman in de arm genomen en beraden zich op juridische stappen.

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nathalie Smeeman, mobiele nummer: +31-6-51290026, e-mail adres: info@biozek.nl.