Geschiedenis

Op 7 oktober 1946 nemen het toenmalige ACF en Brocades-Stheeman het initiatief om hun buitenlandse agenturen onder te brengen in een gezamenlijke onderneming. Er ontstaat een nieuw en onafhankelijk geneesmiddelenimportbedrijf: NV Bipharma. Kort na de oorlog is de onderneming nog sterk gebonden aan een veelheid van beperkende overheidsmaatregelen. Via gestage groei bevestigt Bipharma echter al snel haar bestaansrecht.

Een pe
riode van flinke gr
oei
In de jaren vijftig en zestig worden tal van nieuwe geneesmiddelen ontwikkeld voor een steeds groeiende markt. Bijkomend voordeel zijn de aanpassingen in de Nederlandse regelgeving die de aanschaf van medicijnen voor iedereen bereikbaar maken. Apothekers accepteren het feit dat ze niet meer in staat zijn om alle geneesmiddelen zelf te vervaardigen. Dit vereenvoudigt de verkoop van spécialités aanzienlijk. Bipharma ontwikkelt zich snel op dit terr
ein.

Naast ve
rkoop ook registr
atie
De farmaceutische industrie groeit en bloeit, maar tegen het einde van de jaren zestig worden er steeds vaker bezorgde geluiden gehoord. Doordat het gebruik van medicijnen flink is toegenomen, worden ook bijwerkingen duidelijker. Dit resulteert in een kritischer opstelling ten opzichte van de werking en bijwerking van geneesmiddelen en strengere eisen voor toelating tot de markt. Er ontstaat een nieuwe taak voor importeurs zoals Bipharma. Naast de verkoop gaat de onderneming ook de registratie verzorgen van geneesmiddelen die ze in Nederland op de markt br
engt.

Woelige tijden
Een ve
rnieuwd Bipharma krijgt vorm vanaf 1989. In dat jaar trekt Gist-Brocades zich terug uit Brocacef en wordt ACF voor 100% eigenaar van de Brocacef-holding, dus ook van Bipharma. Het is een woelige tijd voor de onderneming. Oude relaties slaan nieuwe wegen in en na het openstellen van de Europese grenzen gaan veel fabrikanten zelf hun producten binnen Europa distribueren.

Een nieuw, ste
rk en zelfstandig Bipharma

Begin jaren ’90 wordt er hard gewerkt aan een slagvaardige organisatie met een nieuw assortiment. Bipharma slaagt erin op basis van een eigentijdse marketingstrategie haar bestaansrecht te bewijzen en de positie in de markt te bestendigen.
In 1995 vindt een management buy-out plaats, zodat het bed
rijf een jaar later als een volledig zelfstandige onderneming haar vijftigjarige jubileum viert. Een nieuwe eigenaar-directeur zorgt vanaf 2000 voor de succesvolle heroriëntatie en focus op dermatologie en injectiepreparaten. Tot op de dag van vandaag is Bipharma nog altijd zelfstandig en vastberaden ‘te werken aan een gezonde toekomst’. Wilt u meer weten over de geschiedenis van Bipharma? Vraag hier de samenvatting geschiedenis aan.

 

Hebt u vragen?

Dit zijn onze contactgegevens:
tel.:
+31 (0)36 527 8000
fax:
+31 (0)36 527 8001