Missie en Strategie

Mission statement
Het ontwikkelen en ve
rmarkten van producten voor het voorkomen en genezen van aandoeningen bij de mensen van elke leeftijd. De producten worden gekozen op basis van hun bijdrage aan de kwaliteit van de gezondheid en de gezondheidszorg, zowel bij de gebruiker, als de voorschrijver, als de apotheker. Als resultaat daarvan draagt Bipharma bij aan een gezonde toekomst en blijvende winstgevendheid voor haar investeerders, werknemers en zakelijke partners.

Strategie
Bipha
rma’s strategie voor de korte termijn is vergroting van het marktaandeel in het bestaande assortiment van farmaceutische producten, waaronder - maar niet beperkt tot - de eigen dermatologie producten en injectiepreparaten. De producten worden verkocht aan apotheken, apotheekhoudende huisartsen, praktiserende huidtherapeuten en ziekenhuisapotheken.

De middellange te
rmijn strategie is gebaseerd op de acquisitie, in licentie verkrijgen en distributie van producten op een exclusieve basis op het gebied van dermatologie, zelftesten en parenteralia.

De lange te
rmijn strategie voor groei is gebaseerd op (verkrijgen van) exclusiviteit van producten/merken en productie, ondersteund door de acquisitie van bedrijven/activiteiten of joint ventures (samenwerkingsverbanden) op de hiervoorgenoemde gebieden van de gezondheidszorg.

 

 

Hebt u vragen?

Dit zijn onze contactgegevens:
tel.:
+31 (0)36 527 8000
fax:
+31 (0)36 527 8001